Adatkezelési nyilatkozat

1. Az adatvédelemről dióhéjban

Általános tudnivalók

A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, ha ellátogat a weboldalunkra. Személyes adat minden olyan adat, amelyek alapján az Ön személye azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatban részletes információt a jelen szöveg végén, az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatrögzítés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatrögzítésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal-üzemeltető végzi. Elérhetőségi adatai a weboldal impresszumában találhatók.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt úgy gyűjtjük, hogy Ön közli őket velünk. Ilyenek lehetnek pl. egy kapcsolati űrlapon kitöltött adatok.

Más adatokat informatikai rendszereink rögzítenek automatikusan a weboldalunk felkeresésekor. Ilyenek elsősorban a technikai adatok (pl. az internetböngésző, az operációs rendszer vagy az oldallehívás pontos ideje). Az ilyen adatok rögzítése automatikusan történik, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy szavatolni tudjuk a weboldal hibamentes elérését. Más adatok segítségével az Ön viselkedését elemezzük a webhely használata során.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatai tekintetében?

Önnek mindenkor joga van, hogy díjmentesen felvilágosítást kérjen az Önről tárolt személyes adatok forrásával, címzettjével és céljával kapcsolatban. Ezenkívül joga van kérni az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. A fentiekkel valamint további, adatvédelmet érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen. Megilleti Önt továbbá az illetékes felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog.

Elemzőeszközök és külső szolgáltatók eszközei

Weboldalunk felkeresésekor statisztikailag kiértékelhetjük az Ön szörfözési viselkedését. Ezt elsősorban cookie-k és úgynevezett elemzőprogramok segítségével tesszük. Szörfözési viselkedésének elemzése rendszerint anonim módon történik; a szörfözési viselkedését nem lehet az Ön személyére visszavezetni. Ön tiltakozhat az ilyen elemzés ellen, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök használatát. Ezzel kapcsolatban részletes információkat a következő adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ön tiltakozhat az ilyen elemzéssel szemben. A tiltakozási lehetőségekről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk.

2. Általános tudnivalók és kötelező információk

Adatvédelem

Jelen oldal üzemeltetői komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvény szerinti adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk Önről. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján az Ön személye azonosítható. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk őket. Ismerteti azt is, hogy ez milyen módon és mi célból történik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adatátvitelben (pl. az e-mailben folytatott kommunikáció) biztonsági rések lehetnek. Emiatt adatainak harmadik fél általi hozzáféréssel szembeni tökéletes védelme nem lehetséges.

Felelős szervvel kapcsolatos tájékoztatás

A jelen weboldalon folyó adatfeldolgozással kapcsolatban felelős szerv:

Otto Bock Hungaria Kft.

1135 Budapest,

Tatai út 74.

Adószám: 11934651 2 41

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-684058

Telefon: +36 1 451 1020

Email: info@ottobock.hu

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek és hasonlók) gyűjtésének céljairól és eszközeiről.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A korábban adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő kötetlen formában, e-mailben értesítenie bennünket. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét ez nem érinti.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

IAz adatvédelmi szabályok megszegése esetén az érintettet megilleti az illetékes felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalánál lehet élni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: +36 (1) 3911400 fax: +36 (1) 3911410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu web: www.naih.hu)

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van a hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatizált módon feldolgozott adatokat kikérni saját vagy harmadik fél részére, általánosságban használatos, gép által olvasható formátumban. Ha az adatokat közvetlenül egy másik felelős személy részére kéri továbbítani, akkor ezt a kérését csak akkor teljesítjük, ha az technikailag kivitelezhető.

SSL-, ill. TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és az oldalüzemeltetőként részünkre küldött bizalmas tartalmak, például megrendelések vagy ajánlatkérések védett továbbítása céljára SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított összeköttetés felismerhető arról, hogy a böngésző címsorában látható „http://” „https://”-re változik, valamint a böngésző címsorában egy lakat szimbólum látható. Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktív, akkor a részünkre küldött adatok harmadik fél számára nem olvashatók.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

Az érvényben lévő törvényi meghatározások keretében mindenkor térítésmentesen igényt tarthat az Önről tárolt személyes adatokkal, eredetükkel, címzettjükkel és az adatfeldolgozás céljával kapcsolatos információra, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ezzel, valamint további, személyes adatokat érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen.

Reklám e-mailek elleni tiltakozás

Ezennel kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy kéretlen reklám- és tájékoztató anyagokat küldjenek az impresszumkötelező megadása keretében közzétett elérhetőségeinkre. Az oldalüzemeltetők kifejezetten fenntartják a jogi eszközök igénybe vételét kéretlen rekláminformációk, pl. spam e-mailek küldésének az esetére.

3. Adatvédelmi megbízott

Törvényben előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunknál adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki.

Kis Sándor

Elérhetőség: +36 30 571 9826

Email: sandor.kis@ottobock.com

4. Adatrögzítés a weboldalunkon

Cookie-k

Az internetes oldalak egyes részei úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem tesznek kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k célja, hogy könnyebben használhatóvá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék a weboldalunkat. A cookie-k az Ön számítógépén létrehozott és a böngészője által tárolt, apró szövegfájlok.

A legtöbb általunk használt cookie úgynevezett „munkamenet cookie”. Ezek a látogatás végén automatikusan törlődnek. Más cookie-k tovább tárolódnak a végberendezésen, amíg Ön nem törli őket. Ezek a cookie-k segítenek számunkra, hogy újra felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatáskor.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k beállításáról, és a cookie-kat esetenként engedélyezze, a cookie-k elfogadását meghatározott esetekben vagy általánosságban kizárja, valamint hogy bekapcsolja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a jelen weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtására, vagy meghatározott, Ön által kívánt funkciók (pl. kosár funkció) rendelkezésre bocsátására szolgáló cookie-k tárolása az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontja szerint történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához, szolgáltatásainak műszaki hibától mentes és optimalizált rendelkezésre bocsátása érdekében. A jelen adatvédelmi nyilatkozat külön foglalkozik az egyéb cookie-kkal (pl. az Ön szörfözési viselkedésének elemzésére használt cookie-kkal).

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít a részünkre. Ezek a következők:

• a böngészőtípus és a böngészőverzió,

• az Ön által használt operációs rendszer,

• az előzőleg felkeresett oldal URL-je,

• a hozzáférést indító számítógép gazdaneve,

• a szerverlekérdezés pontos ideje,

• IP-cím.

A felsorolt adatokat nem vonjuk össze egyéb adatforrásokkal.

Az adatfeldolgozás az adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. f) alpontján alapul, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást, ha az egy szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően tett lépésekhez szükséges.

Kapcsolatfelvételi adatlap

Ha a kapcsolati űrlapon keresztül küld megkeresést részünkre, akkor az adatait a megkeresési űrlapról, beleértve az ott megadott elérhetőségeit tároljuk a megkeresés feldolgozása céljából, valamint későbbi kérdések esetére. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább az Ön beleegyezése nélkül.

A kapcsolati űrlapon megadott adatainak feldolgozása tehát kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. a) alpont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő kötetlen formában, e-mailben értesítenie bennünket. A visszavonásig történt adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét ez nem érinti.

Az Ön által a kapcsolati űrlapon megadott adatok a birtokunkban maradnak, amíg Ön fel nem szólít bennünket a törlésükre, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. miután a megkeresésével kapcsolatos ügyintézés befejeződött). A fentiek nem érintik a kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a megőrzési határidőket.

5. Közösségi média

Facebook beépülő modulok (Tetszik és Megosztás gomb)

Oldalainkon beépítve megtalálhatók a Facebook közösségi hálózat beépülő moduljai; a szolgáltató a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook beépülő modulok felismerhetők az oldalunkon látható Facebook logó vagy a „Like” (Tetszik) gomb alapján. A Facebook-pluginek áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor felkeresi az oldalunkat, a pluginen keresztül egy közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook-szerver között. A Facebook ezáltal információhoz jut arról, hogy Ön az IP-címével felkereste az oldalunkat. Ha Ön rákattint a Facebook „Tetszik” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, azzal az oldalaink tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. A Facebook ezáltal hozzá tudja rendelni az oldalainkon tett látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi használatáról. Ezzel kapcsolatban további információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzá tudja rendelni az Ön oldalainkon tett látogatását az Ön Facebook-felhasználói fiókjához, akkor jelentkezzen ki a Facebook-felhasználói fiókjából.

6. Webanalitika és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban létrejövő információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, ahol tárolásuk történik.

A Google Analytics cookie-jainak tárolása az adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon bekapcsoltuk az IP-anonimizálási funkciót. A Google ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szerverére, és ott rövidítésre. A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat a webhely Ön általi használatának értékelésére, a weboldalon folyó tevékenységekkel kapcsolatos jelentéskészítésre, valamint a weboldal használatához és az internethasználathoz kapcsolódó további, a weboldal-üzemeltető részére történő szolgáltatásnyújtásra használja. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.

Böngésző beépülő modul

A cookie-k tárolását megakadályozhatja böngészőszoftverének megfelelő beállításával; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Adatrögzítés elleni tiltakozás

A Google Analytics általi adatrögzítést megakadályozhatja az alábbi hivatkozásra kattintva. Ezzel beállít egy letiltó, „opt out” cookie-t, amely megakadályozza adatainak a weboldal jövőbeni felkeresésekor történő rögzítését: Disable Google Analytics.

További információ azzal kapcsolatban, hogy miként kezeli a Google Analytics a felhasználói adatokat, a Google adatvédelmi nyilatkozatában található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics-nél

Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját használja. Ezáltal jelentések készíthetők, amelyek az oldal látogatójának életkorával, nemével és érdeklődési körével kapcsolatos kijelentéseket tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló reklámjaiból, valamint külső szolgáltatók látogatóadataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá egy bizonyos személyhez. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja Google-fiókjában, a megjelenítési beállításoknál, vagy általánosságban megtilthatja adatainak a Google Analytics általi rögzítését az „Adatrögzítés elleni tiltakozás” pontban leírtak szerint.

Google AdWords és Google Conversion Tracking

Ez a weboldal a Google Adwords szolgáltatását használja. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok („Google”) online hirdetési programja.

A Google AdWords keretében az úgynevezett Conversion-Tracking szolgáltatást használjuk. Ha Ön rákattint egy a Google által megjelenített hirdetésre, akkor a Conversion-Tracking funkció egy cookie-t helyez el. A cookie-k az internetböngésző által a felhasználó számítógépén tárolt, apró szövegfájlok. Ezek a cookie-k 30 nap után érvényüket veszítik, és nem szolgálnak a felhasználó személyének azonosítására. Ha a felhasználó felkeresi a weboldal egyes oldalait, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és mi is felismerhetjük, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és erre az oldalra került át.

Minden Google AdWords-vevő más cookie-t kap. A cookie-k nem követhetők közvetlenül az AdWords-vevők weboldalain keresztül. A Conversion-cookie-k segítségével birtokunkba kerülő információ segítségével Conversion-statisztikák készíthetők a Conversion-Tracking használatát választó AdWords-vevők részére. A vevők megtudhatják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, és került át a Conversion-Tracking címkével ellátott oldalra. Nem kapnak azonban olyan információt, amely révén azonosíthatnák a felhasználók személyét. Ha ön nem kíván részt venni a Tracking folyamatban, akkor tiltakozhat az ilyen használat ellen úgy, hogy egyszerűen letiltja a Google Conversion-Tracking cookie-ját az internetböngészőjében, a felhasználói beállításoknál. Ön ekkor nem kerül be a Conversion-Tracking statisztikákba.

A „conversion cookie-k” tárolása az adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.

A Google Adwords és Google Conversion-Tracking szolgáltatással kapcsolatos további információ a Google adatvédelmi szabályzatában található: https://www.google.de/policies/privacy/.

Böngészőjét beállíthatja, hogy értesüljön a cookie-k beállításáról, és a cookie-kat esetenként engedélyezze, a cookie-k elfogadását meghatározott esetekben vagy általánosságban kizárja, valamint hogy bekapcsolja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a jelen weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Google reCAPTCHA

Webhelyeinken a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban „reCAPTCHA”) szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

A reCAPTCHA szolgáltatással azt vizsgáljuk, hogy a webhelyeinken (pl. adatfelvételi űrlapon) történő adatbevitelt ember vagy automatizált program végzi-e. Erre a célra a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a webhely felkeresőjének viselkedését. Az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a webhely felkeresője belép a webhelyre. A reCAPTCHA az elemzéshez különböző információkat értékel ki (pl. IP-cím, a webhely látogatója által a webhelyen eltöltött idő, vagy a felhasználó egérműveletei). Az elemzés során rögzített adatokat továbbítjuk a Google-nak.

A reCAPTCHA-elemzések teljes mértékben a háttérben folynak. A webhely látogatója nem kap figyelmeztetést arról, hogy elemzés történik.

Az adatfeldolgozás az adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. f) alpontja alapján történik. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megóvja webes kínálatát a rosszindulatú, automatizált megfigyelésével és a kéretlen üzenetekkel, spamekkel szemben.

A Google reCAPTCHA szolgáltatásával kapcsolatos további információk, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata a következő címeken érhetők el: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Mobil alkalmazásainkkal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat

Az Ottobock a „Flurry” nevű szoftvert, ill. a Cockpit App esetében a Microsoft App Centert használja az alkalmazáskínálata optimalizálására.

A Flurry lehetővé teszi az alkalmazás felhasználók általi használatának megismerését és statisztikai kiértékelését. Ennek során nem kerül sor személyes adatok gyűjtésére vagy kiértékelésére. A kiértékelés összefoglalt formában történik. Ilyen például az időszakonkénti felhasználók vagy egy meghatározott tartalomterület oldallehívásainak a száma.

A Flurry nem gyűjt személyes adatokat, mint a név, a telefonszám, a készülék eszközazonosítója (UDID), az e-mail cím vagy az üzenetek. A Flurry csupán a készülék típusát, az Ön által használt operációs rendszert, a szolgáltató nevét, valamint a fent említett, magának az alkalmazásnak a használatával kapcsolatos, összesített számokat tárolja. Ha szeretné megakadályozni azt, hogy a Flurry felhasználja ezeket az adatokat termékjavítási célra, akkor a következő webhelyen leiratkozhat: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out

Az Otto Bock Healthcare Products GmbH a Cockpit App esetében a Microsoft App Center segítségével anonimizált adatokat gyűjt a szoftver használatáról az Ottobock szoftver, a segítségével konfigurált, illesztett elemek és a szolgáltatások javítása céljára. A rögzített adatok közé tartozik a szoftver, az egyes funkciók használatának gyakorisága, a szoftver működési hibái, az illesztett elem modellje, verziója és állapotinformációi, valamint a végberendezés modellje, operációs rendszere, nyelve és országa. Ennek során nem kerül sor személyes adatok továbbítására az Ottobock részére.

7. Beépülő modulok és eszközök

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal beépülő moduljait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha felkeresi az egyik, YouTube beépülő modullal ellátott oldalunkat, akkor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ezáltal a YouTube-szerver felé továbbításra kerül, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel.

Ha be van jelentkezve a Youtube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube-nak, hogy szörfözési viselkedését közvetlenül hozzárendelje a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube használata az online kínálataink vonzó megjelenítése érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. f) alpont szerint.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos részletesebb információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Ez az oldal egy API-n keresztül a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az Ön IP-címének tárolása. Ezek az információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, ahol a tárolásuk történik. A jelen oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adatátvitelre.

A Google Maps használata az online kínálataink vonzó megjelenítése és az általunk a webhelyünkön megadott helyek könnyű fellelhetősége érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az adatvédelmi tv. 6. cikk 1. bek. f) alpont szerint.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.